Αναρτήσεις
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 14 01 2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 14 01 2016
Διοικητική Δομή

Διοικητική Δομή

Η "Κ.Τ.Ε.Λ. ΣΥΡΟΥ Α.Ε." είναι μια μετοχική ανώνυμη εταιρεία. Διοικείται από συμβούλιο, που εκλέγεται με τις διαδικασίες του ν.2190/1920.

Το σημερινό Δ.Σ. της ΚΤΕΛ ΣΥΡΟΥ Α.Ε. είναι πενταμελές (-5-).

Αποτελείται από τους κ.κ.:

 1. Πρόεδρος:  Στεφάνου Μάρκος
 2. Αντιπρόεδρος: Στεφάνου Γρηγόρης
 3. Μέλος:  Στεφάνου Πέτρος
 4. Μέλος:  Μαυράκης Κλωζάκης
 5. Γραμματεας:  Μαυράκης Ανδρέας

Στην ιεραρχική δομή της εταιρείας, υπάρχουν τα τμήματα:

 • Γραμματεία
 • Λογιστήριο
 • Ταμείο
 • Γραφείο κίνησης
 • Εκδοτήρια Εισιτηρίων
 • Παραληπτήριο εισιτηρίων και εισπράξεων
 • Σταθμάρχες, Οδηγοί, Εισπράκτορες, Αποθηκάριοι

Επίσης στη λειτουργία της "Κ.Τ.Ε.Λ. ΣΥΡΟΥ Α.Ε." εντάσσονται:

η «ΟΜΑΔΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΤΕΛ Ν.ΣΥΡΟΥ».